Ryzyko próchnicy u dzieci. Jak je ocenić i obniżyć?

Dodał  |  0 Komentarzy

 Bezpłatne szkolenie on-line dla dentystów
i propagatorów zdrowia

Firma Colgate zaprasza na godzinne nieodpłatne internetowe szkolenie dedykowane stomatologom i szeroko pojmowanym propagatorom zdrowia. Wykład wygłosi dr Angelika Kobylińska, ekspert z zakresu stomatologii dziecięcej. Szkolenie obejmie tematy systemów oceny ryzyka próchnicy, diagnostyki jej przyczyn i opracowania indywidualnego planu profilaktyczno-leczniczego. Webinarium odbędzie się 4 kwietnia w godz. 13:00-14:00, dostępne będzie na platformie szkoleniowej Colgate po uprzednim zarejestrowaniu się.

Ekspozycja  na  cukier  lub  zaniedbania  w  zakresie  higieny  jamy  ustnej to nie jedyne przyczyny powstawania próchnicy u dzieci. Dlatego  niezbędna  jest  znajomość  metod
i  środków  wpływających  na  różne  czynniki  uznane  za  istotne  w  etiologii  choroby  próchnicowej,  np. zmniejszające podatność tkanek zębów na działanie kwasów bakteryjnych, zwiększające  potencjał  remineralizacyjny  śliny  i  jej  zdolności  do  zobojętniania  kwasów  lub  skutecznie zmniejszające liczebność bakterii próchnicotwórczych.

Współczesne postępowanie stomatologiczne względem najmłodszych pacjentów powinno cechować się indywidualnym podejściem, ukierunkowaniem na edukację i motywację do wprowadzania
w  życie  zaleceń  lekarskich. Stopień ich realizacji i skuteczność powinny zaś być przedmiotem bieżącego monitoringu i ewaluacji.

Jak najlepiej to zrobić? Jak powinien postępować stomatolog dziecięcy XXI wieku? Odpowiedzi na te pytania wyklarują się podczas szkolenia, którą poprowadzi dr Angelika Kobylińska, wykładowca
w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej WUM, członek  Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej oraz zespołu roboczego Polskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy (ACFF).

Serdecznie zapraszamy!

Udział w szkoleniu on-line jest bezpłatny. Wymagana jest uprzednia rejestracja na stronie: https://colgate.webex.com

***

Więcej informacji udziela:

Wojciech Sobczak-Wojeński

Solski Communications
+48 (22) 24 28 647 | Mob. +48 500 020 762
E: wsobczak@solskipr.pl | www.solskipr.pl