XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Stomatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

Dodał  |  0 Komentarzy

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Stomatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, która odbędzie się w dniach 19-20 maja 2017 roku w Zabrzu w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym Politechniki Śląskiej „Innowacja”, ul. Jagiellońska 38A.

Tematem wiodącym Konferencji jest „Promocja zdrowia jamy ustnej oraz nowe trendy
w diagnostyce i leczeniu chorób stomatologicznych u dzieci i młodzieży”
.

Organizatorem Konferencji jest Sekcja Stomatologii Dziecięcej PTS, współorganizatorami są:

Oddział Śląski PTS

Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej PTSD

Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach.

Zaproszenie kierujemy do lekarzy dentystów – nauczycieli akademickich i praktyków, higienistek i asystentek stomatologicznych oraz studentów zainteresowanych problematyką stomatologii dziecięcej.

W programie przewidziane są wykłady zaproszonych Gości ze środowiska naukowego
i lekarzy praktyków oraz prezentacje osiągnięć ośrodków akademickich – Zakładów Stomatologii Dziecięcej i innych specjalności stomatologicznych i medycznych w Polsce.

Planowane są sesje werbalne oraz plakatowe (plakaty elektroniczne).

Szczegółowe informacje podawane będą na bieżąco pod poniższymi adresami:

www.swr.sum.edu.pl

www.portalpts.pl

www.ptsslask.pl

Kontakt:

Sekretariat Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego SUM

Plac Traugutta 2

41-800 Zabrze

Tel. (32) 271-36-12 lub (32) 37-05-230

e-mail: swrzab@sum.edu.pl