Blisko 8 600 dziecięcych uśmiechów uratowanych – zakończyły się przeglądy w ramach programu „Chroń Dziecięce Uśmiechy”

W ramach drugiej edycji programu edukacyjno-profilaktycznego „Chroń Dziecięce Uśmiechy”, bezpłatnymi przeglądami stomatologicznymi objętych zostało niemal 8 600 dzieci z pięciu województw. Organizatorami akcji są Wrigley Polska i Polski Czerwony Krzyż, a partnerami merytorycznymi Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej i Grupa LUX MED.W okresie od września do połowy listopada, w ramach drugiej edycji programu edukacyjno-profilaktycznego „Chroń Dziecięce Uśmiechy” mobilne gabinety dentystyczne odwiedziły 26 szkół podstawowych z pięciu województw: mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Podczas bezpłatnych przeglądów stomatolodzy przebadali blisko 8 600 dzieci – to o 3 000 więcej niż podczas pierwszej edycji akcji.

4859

Próchnica w Polsce stanowi wciąż ważny problem. Wyniki raportu IPSOS, przygotowanego na zlecenie firmy Wrigley po pierwszej edycji programu „Chroń Dziecięce Uśmiechy” są alarmujące. Zaledwie co czwarty uczeń szkoły podstawowej myje zęby chociaż raz dziennie, a aż 80% dzieci w wieku 6-12 lat jest dotkniętych próchnicą. Celem akcji jest budowa wśród najmłodszych nawyku mycia zębów po każdym posiłku, a przynajmniej dwa razy dziennie i edukacja z zakresu prawidłowej higieny jamy ustnej. Integralnym elementem programu są lekcje, przygotowane przez Polski Czerwony Krzyż w wybranych szkołach podstawowych na terenie całego kraju. Zajęcia prowadzone przez wolontariuszy PCK potrwają do końca lutego 2015 r. Na potrzeby akcji opracowano materiały edukacyjne – książeczkę „Ja i moje zęby” przeznaczoną dla dzieci w wieku 6-9 lat oraz „Ja i mój uśmiech” dla uczniów w wieku 10-12 lat.

Szalenie ważne jest by uświadomić dzieciom i ich rodzicom jaką rolę odgrywa prawidłowa higiena jamy ustnej. Nie wystarczy bowiem szczotkować zęby, należy robić to w odpowiedni sposób. Poprzez program „Chroń Dziecięce Uśmiechy” edukujemy coraz szersze grono osób. Mam nadzieję, że będziemy mogli robić to także w kolejnych latach – mówi dr n. med. Anna Jurczak, Prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej.

Przeglądy podczas pierwszej edycji programu „Chroń Dziecięce Uśmiechy” objęły swym zasięgiem prawie 6 000 dzieci, ze szkół w województwach opolskim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim, podkarpackim i lubelskim. Były to najbardziej potrzebujące regiony, w których poziom próchnicy u dzieci w wieku 6-12 lat sięgał nawet 88% [Wyniki badań epidemiologicznych prowadzonych w ramach programu Monitoring Zdrowia Jamy Ustnej w 2010 r., Ministerstwo Zdrowia, Warszawa, 30 czerwca 2010 r.].

Łącznie z zakończonymi właśnie przeglądami w ramach drugiej edycji akcji daje to 14 600 ochronionych dziecięcych uśmiechów.

O wydarzeniu pisaliśmy już tutaj.

Źródło: informacja prasowa