Dzieci w Europie nie umieją myć zębów

Dodał  |  0 Komentarzy

Wyniki paneuropejskiego badania zrealizowanego w Europie w ramach akcji Colgate’s® Healthy Mouth Mission 2015 na próbie 7 500 rodziców pokazały, że mimo iż ponad połowa dzieci jest systematycznie edukowana przez rodziców na temat zasad higieny jamy ustnej, to jednak trudno im utrwalić dobre nawyki. 32% dzieci szczotkuje jedynie przednie zęby całkowicie zapominając o tylnych, co prowadzi do konieczności wykonywania u nich poważnych zabiegów dentystycznych w bardzo wczesnym wieku. Przykładowo, 15% dzieci w wieku 7 lat miało już wykonywany zabieg wypełnienia ubytku, natomiast aż u 9% wykonano zabieg ekstrakcji zęba. Mimo że w europejskich domach edukacja na temat higieny jamy ustnej jest czymś powszechnym, to jednak wielu rodziców wciąż ma problem z zaszczepieniem u swoich dzieci prawidłowych nawyków.

colgateWyniki badania, ogłoszone w związku Światowym Dniem Zdrowia Jamy Ustnej (20 marca), pokazują ponadto, że w poszczególnych krajach rodzice różnie oceniają czas szczotkowania zębów przez dzieci. Przykładowo, dwie trzecie (62%) rodziców w Polsce zadeklarowało obawy, że ich dzieci myją zęby za krótko, podczas gdy w Belgii opinie takie podziela niespełna połowa (43%) przebadanych rodziców. Połowa z nich (50%) ma duży kłopot ze skłonieniem dzieci, by myły zęby wystarczająco długo a 14% dzieci oszukuje rodziców, że w ogóle zęby umyło! Zalecany czas mycia zębów przez dzieci to średnio 2 minuty. Celem akcji Colgate’s® Healthy Mouth Mission 2015 jest wspieranie rodziców w trudnym zadaniu edukowania maluchów na temat prawidłowego dbania o higienę jamy ustnej. Akcja przeprowadzona jest we współpracy ze stomatologami, co gwarantuje, że wszystkie proponowane w jej ramach narzędzia są maksymalnie dopasowane do potrzeb rodzin w całej Europie.

Dobry przykład to podstawa

Z badań przeprowadzonych na potrzeby akcji Colgate’s® Healthy Mouth Mission 2015 wynika, że europejskie rodziny, dbając o zdrowy uśmiech najmłodszych, wykorzystują przeróżne metody zachęcające ich do prawidłowego czyszczenia zębów. Wśród nich są metody co do skuteczności, których przekonani są niemal wszyscy rodzice. 95% badanych w całej Europie (95,4% w Polsce) zgodziło się z twierdzeniem, że istnieje bezpośrednie powiązanie między przykładem dawanym przez rodziców a kształtowaniem odpowiednich nawyków u dzieci. Niemal identyczna liczba rodziców (Europa: 94%, PL: 92%) jest przekonanych o tym, że niezwykle istotne jest regularne czyszczenie zębów w obecności dzieci, po to by mogły one dobrze poznać cały proces i z powodzeniem stosować go u siebie. Oprócz dwóch wyżej wymienionych Europejscy rodzice stosują także szereg kreatywnych metod zachęcających dzieci do odpowiedniego szczotkowania zębów:

  • 12% nagradza dzieci za przestrzeganie dobrych nawyków związanych z higieną jamy ustnej (PL: 15%);
  • 9% używa timerów do odmierzania czasu szczotkowania (PL: 13,8%);
  • 31% zamienia proces szczotkowania w zabawę, po to by dzieci poprzez zabawę wyrabiały odpowiednie nawyki związane z higieną jamy ustnej (PL: 39,4%);
  • 43% myje zęby wraz ze swoimi pociechami dzieląc się z nimi dobrymi praktykami (PL: 51,2%);
  • 55% po prostu rozmawia z dziećmi na temat tego, jak ważne jest mycie zębów (PL: 49,4%).

Wiedza kluczem do zdrowia jamy ustnej

Większość stomatologów zaleca, aby dzieci odwiedzały gabinety dentystyczne2 razy w ciągu roku począwszy od 1. roku życia. Nie tylko pozwala to stomatologowi obserwować wzrost
zębów dziecka, ale jest również okazją dla rodzica, aby zdobyć wiedzę o rozwoju zębów, konieczności zapewnienia odpowiedniego poziomu fluoru podczas szczotkowania, sposobach pomocy dziecku
w dbaniu o właściwą higienę jamy ustnej, sposobach postępowania w przypadku dziecięcych nawyków (np. ssania smoczka), diecie i odżywianiu oraz zapobieganiu urazom jamy ustnej.

Jak pokazują badania zrealizowane przez Colgate, rekomendacje nie zawsze są wdrażane w życie
w europejskich rodzinach. Duża część rodziców (Europa: 32%, PL: 18%) deklaruje, że ich pociechy odwiedzają dentystę zaledwie raz na rok, co przyczynia się do zwiększonej liczby sytuacji, kiedy
u dzieci trzeba przeprowadzać naprawcze zabiegi dentystyczne. Średnia europejska pokazuje, że 15% (PL: 35,4%) dzieci w wieku 7 lat miało wykonywane wypełnienie zęba, natomiast 9% (PL: 12,4%) miało już wyrywany ząb.

Rodzice zostali zapytani o powody takiego stanu rzeczy. 23% rodziców w całej Europie (PL: 18,5%) jest zdania, że konieczność wykonywania zabiegów u ich dzieci wynika z faktu, że nie myją one zębów w odpowiedni sposób. Jeden na czterech rodziców (EU: 28%, PL: 32,9%) jest zdania, że ich dzieci jedzą zbyt dużo produktów zawierających cukry.

O badaniu w ramach Colgate’s Healthy Mouth Mission

Badanie zostało zrealizowane na próbie 7 500 dorosłych Europejczyków posiadających co najmniej jedno dziecko w przedziale wiekowym 2-7 lat. Na próbę złożyło się po 1000 respondentów
z Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Francji i Wielkiej Brytanii oraz po 500 respondentów z Grecji, Polski, Rumunii, Belgii i Portugalii. Badanie zostało przeprowadzone w lutym 2015 r. na zlecenie Colgate-Palmolive przez agencję badawczą Toluna.